Wij denken mee in jouw opleidingsvraag

Agressie en weerbaarheid voor kraamverzorgenden

Ongeveer 1 op de 3 personen komt in het werk in aanraking met agressief en/of grensoverschrijdend gedrag. Ook als kraamverzorgende kan je dit gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook psychische problematiek of gewoon een heel goed gebekte kraamvrouw die je afblaft.Dit kan veel invloed hebben op je werkplezier en hoe zeker en veilig je je voelt als persoon en in het  gezin. Om je hiermee te helpen, heeft Emergo opleidingen de training ‘Agressie en weerbaarheid voor kraamverzorgenden’ ontwikkelt. Tijdens deze cursus krijg je handvatten die zorgen dat je beter om kunt gaan met dit soort situaties.

In deze praktijkcursus leer je:
• (potentieel) agressief gedrag herkennen
• Door effectief te reageren op agressief gedrag de situatie in de hand houden
• Eigen grenzen herkennen en bewaken

Accreditatie:
Deze cursus is geaccrediteerd door het kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) op de volgende onderdelen:
Registratieperiode vanaf 1-4-2019                          3,5 punt op (2019) Categorie B Scholing Communicatie
Registratieperiode vanaf 1-4-2023                          3,5 punt op (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis

Deze punten ontvang je binnen 1,5 week na het met goed resultaat afronden van de theorie.

Tijdsbesteding
Praktijk: 3,5 uur

Certificaat en geldigheid:
Na het volgen van de cursus ontvang je een certificaat van deelname van Emergo opleidingen. Dit certificaat heeft geen geldigheidsduur.

Prijs:
€ 70,00 bij minimaal 8 deelnemers. Dit bedrag is inclusief certificaat en vrijgesteld van BTW.

 Geef je nu op